Aktiviteter

     Der er oprette følgende

     netværksgrupper:


  • Administrator og Regningsdebitor
  • Aktiv og Anlæg
  • Bilagshåndtering og udbetaling
  • Budget
  • Debitor
  • Kontoplan og rapportering
  • Afstemning
  • Forventet regnskab

ØS Indsigt

Aktiviteter

 

Systemudvikling

Ejerkredsen og EG A/S udvikler hele tiden på ØS Indsigt - enten i form af mindre systemtilpasninger eller større projekter - som udviklingen af et helt nyt modul.

Projekterne sættes i gang af bestyrelsen eller Styregruppen.

I forbindelse med en strategiproces i foråret 2019, er det besluttet at gå i gang med en modernisering af systemet som forventes at løbe over de kommende 2-3 år.

 

Erfaringsudveksling

Andre aktiviteter tager udgangspunkt i at medlemmerne kan udnytte hinandens erfaringer til at benchmarke arbejdsgange, give inspiration til nye løsninger, og bistå hinanden med problemløsning. Dette sker via en række netværksgrupper inden for hovedområderne i systemet (Budget, Bilagshåndtering og udbetaling osv.) samt via temamøder som kan være præsentation af et nyudviklet modul, fx Budgetprioritering eller Forventet regnskab.


Netværksdag

En gang om året samles alle deltagerne i netværksgrupperne samt styregruppen en hel dag for at få inspiration til hvordan ØS Indsigt også kan bruges, og høre om øvrige aktuelle  emner i foreningen


Der er denne dag også mulighed for at møde hinanden på tværs af de forskellige netværk, samt blive inddraget i og orienteret om  foreningens arbejde.


Halvårsmøde

Hver år omkring maj måned afholdes et halvårsmøde for alle Ejerkredsmedlemmer med samme deltagerkreds som til generalforsamlingen. Hensigten er primært at holde de medlemmer opdateret som ikke er indvalgt i de styrende organer, dvs. bestyrelsen og styregruppen.