Samarbejdet

ØS Indsigt

Samarbejdet i Ejerkredsen

 

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling 1 gang om året, normalt i november.

Generalforsamlingen er den øverste besluttende myndighed, som vælger medlemmer til Ejerkredsens organer, godkender budget og træffer andre overordnede beslutninger for Ejerkredsen.


Bestyrelsen

Bestyrelsen er ØS Indsigt Ejerkredsens styrende organ, og forvalter i henhold til generalforsamlingens mandat med ansvar for budgettet og den strategiske udvikling af ØS Indsigt og Ejerkredsens samarbejde.

 

Styregruppen

Styregruppen udgør ejerkredsens forretningsledelse. Styregruppen opererer på det taktiske niveau, og fungerer som bindeleddet mellem Bestyrelsen med det strategiske perspektiv, og Arbejds- samt Netværksgrupperne på det operative niveau.


Styregruppen udstikker sammen med Bestyrelsen udviklingsretningen for Ejerkredsens aktiver. Styregruppen er i sin natur et udførende organ, der sikrer fremdrift i vedligeholdelse og udvikling af Ejerkredsens portefølje.


Styregruppen er underlagt Bestyrelsen, og indstiller til denne vedrørende overordnede systemtekniske og forretningsmæssige spørgsmål, samt i forbindelse med gennemførelse større udviklingsprojekter, som aftales blandt hele eller dele af Ejerkredsen.


Superbrugernetværk

Ejerkredsen har en række netværk for medlemmernes superbrugere.

Netværkene bruges til vidensdeling, gensidig support, diskussion af best practice, ideudveksling om systemets videre udvikling, udarbejdelse af fælles business cases osv.

Der findes en blog og dokumentarkiv til at understøtte superbrugernetværket og alle andre interesserede.


Vedtægter

Kan ses i PDF her.